INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA CIEPŁO

IPIP-45AB5C

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
273 Okazuję swoją wdzięczność. 303 Rzadko się uśmiecham do innych.
283 Sprawiam, że inni czują się dobrze. 323 Tak naprawdę nie interesują mnie ludzie.
293 Interesuję się tym, jak się czują inni. - -
313 Wczuwam się w emocje innych. - -
333 W moim towarzystwie inni czują się swobodnie. - -
343 Jestem naprawdę zainteresowany/a innymi ludźmi. - -
353 Sprawiam, że ludzie czują się mile widziani. - -
363 Znajduję czas dla innych. - -
368 Potrafię poprawić innym samopoczucie. - -