INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
International Personality Item Pool
(IPIP, www.ipip.ori.org) Goldberga
jest zbiorem itemów do pomiaru
różnych zmiennych, głównie
osobowościowych.
Itemy oraz stworzone z nich kwestionariusze
operacjonalizują różne modele osobowosci.