customAlertMessageTitle
customAlertMessageText
INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
FAQ

1. CO TO JEST INTERNATIONAL PERSONALITY ITEM POOL?

International Personality Item Pool jest repozytorium itemów oraz kwestionariuszy do pomiaru różnych cech psychologicznych. Służy jako platforma współpracy naukowej w psychologii osobowości, ale nie tylko. Każdy badacz i student psychologii może swobodnie korzystać ze wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, w celu przygotowania własnego narzędzia lub skorzystania z opracowanych już skal.

 

2. CZY POTRZEBUJĘ POZWOLENIA, ZGODY NA KORZYSTANIE Z ZAMIESZCZONYCH NA
STRONIE?

Nie, aby korzystać z kwestionariuszy nie potrzeba żadnej zgody. Są one udostępniane na zasadzie CC BY (). Każdy może swobodnie korzystać z zamieszczonych kwestionariuszy. Prosimy tylko na powołanie się na źródło, czyli www.ipip.edu.pl.

 

3. CZY KORZYSTANIE Z INNYCH MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE IPIP JEST
BEZPŁATNE?

Tak, korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie jest bezpłatne.

 

4. CZY SĄ OPRACOWANE NORMY DO POSZCZEGÓLNYCH KWESTIONARIUSZY?

Narzędzia w wersji oryginalnej, jak i w polskiej adaptacji, nie są przeznaczone do diagnozy indywidualnej. Każdy badacz może opracować na własny użytek normy, które będzie wykorzystywał w badaniach naukowych.

 

5. CZY NA STRONIE IPIP SĄ MATERIAŁY DOTYCZĄCYCH ADAPTACJI KWESTIONARIUSZY?

Tak, na stronie jest zakładka: Publikacje, w której są zamieszczone teksty naukowe i prezentacje z konferencji o polskich adaptacjach narzędzi.

 

6. CZY MOGĘ STWORZYĆ WŁASNE NARZĘDZIE, WYKORZYSTUJĄC ITEMY Z BAZY IPIP?

Tak. Itemy mogą być wykorzystywane w dowolnej kolejności i łączone z innymi itemami.

 

7. GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ WSZYSTKIE PRZETŁUMACZONE POZYCJE KWESTIONARIUSZOWE Z
BAZY POZYCJI IPIP?

Pozycje testowe znajdują się w zakładce Itemy, w którą można wejść ze strony głównej IPIP.

 

8. CZY MOGĘ DOŁĄCZYĆ DO PROJEKTU/ZAMIEŚCIĆ SWOJE TŁUMACZENIE?

Tak, jest to możliwe. Trzeba wejść w zakładkę Zespół i wypełnić formularz.

 

9. GDZIE SĄ KLUCZE DO KWESTIONARIUSZY ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE?

Ideą Lewisa Goldberga jest swobodny dostęp do narzędzi, w tym do klucza. W oryginalnej wersji klucze są publikowane na stronie internetowej. My stworzyliśmy klucz-syntaksy do liczenia wyników w IBM SPSS (klucz można otworzyć także w Notatniku).

 

10. JAK MOGĘ ZLICZAĆ WYNIKI BADANEGO?

Wszystkie itemy są kodowane dodatnio lub ujemnie (np. http://ipip.ori.org/newNEOKey.htm#Activity-Level) Odpowiedziom przypisane są konkretne wartości, na których podstawie zlicza się wyniki. Dla itemów kodowanych dodatnio odpowiedzi przyjmują wartości: 1 – całkowicie nietrafnie mnie opisuje; 2 – raczej nietrafnie mnie opisuje; 3 – trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje; 4 – raczej trafnie mnie opisuje; 5 – całkowicie trafnie mnie opisuje. Dla itemów kodowanych ujemnie odpowiedzi przyjmują wartości: 5 – całkowicie nietrafnie mnie opisuje; 4 – raczej nietrafnie mnie opisuje; 3 – trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje; 2 – raczej trafnie mnie opisuje; 1 – całkowicie trafnie mnie opisuje. Całkowity wynik to suma wszystkich wartości odpowiedzi badanego.

 

11. GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ NORMY DO TESTÓW?

Testy skonstruowane na podstawie bazy IPIP nie posiadają norm. Normy do testów, które można wyszukać w internecie nie są związane z IPIP, dlatego korzystanie z nich wiąże się z dużym ryzykiem błędu.

 

12. JAK INTERPRETOWAĆ WYNIKI?

Strona nie zawiera interpretacji poszczególnych wyników. Do interpretacji można wykorzystać średnią i odchylenie standardowe wyliczone dla konkretnej próby. Można również opierać się na prowadzonych wcześniej badaniach. Należy unikać interpretacji indywidualnych wyników IPIP, ponieważ nie są to narzędzia przeznaczone do diagnozy psychologicznej.