INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA BYSTROŚĆ

IPIP-45AB5C

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
271 Łatwo przychodzi mi zrozumienie czegoś nowego. 301 Staram się unikać skomplikowanych ludzi.
281 W lot chwytam istotę rzeczy. 311 Nie rozumiem wielu rzeczy.
291 Szybko pojmuję, w czym rzecz. 341 Unikam czytania trudnych tekstów.
321 Umiem radzić sobie z dużą ilością informacji. - -
331 Lubię czytać wymagające teksty. - -
351 Umiem samodzielnie odnaleźć potrzebne informacje. - -
361 Umiem radzić sobie ze złożonymi problemami. - -