INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA BUNTOWNICZOŚĆ

IPIP-TCI

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
45 Nie słucham autorytetów. 13 Szanuję autorytety.
76 Używam wulgarnych słów. 29 Stosuję się do reguł i przepisów.
91 Oszukuję, aby coś osiągnąć. 61 Staram się postępować według zasad.
106 Wiem, jak obchodzić różne reguły i przepisy. 136 Nigdy bym nie popełnił/a oszustwa podatkowego.
121 Łamię zasady. - -
150 Bawią mnie brutalne dowcipy. - -