INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA INICJATYWA

IPIP-TCI

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
36 Szybko wykonuję zadania. 4 Potrzebuję specjalnej motywacji, żeby zacząć pracę.
68 Szybko doprowadzam sprawy do końca. 20 Odkładam nieprzyjemne zadania.
83 Od razu rozpoczynam wykonywanie zadań. 52 Mam trudności z rozpoczęciem pracy.
98 Bez zwłoki zabieram się do pracy. 113 Trudno mi wziąć się do roboty.
128 Wkładam w zadania całe serce. - -
143 Bez zwłoki wypełniam codzienne obowiązki. - -