INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA EKSTRAWAGANCJA

IPIP-TCI

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
9 Przekraczam swoje limity kredytowe. 41 Nigdy nie wydaję więcej, niż mogę sobie pozwolić.
25 Wydaję więcej pieniędzy, niż mam. 57 Nigdy się nadmiernie nie zapożyczam.