INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA AROGANCKI-WYRACHOWANY

IPIP-IPC

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
6 Krzyczę na ludzi. - -
14 Sprzeciwiam się innym. - -
22 Potrafię dopiec innym. - -
30 Mam ostry język. - -