INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA EKSPANSYWNOŚĆ

IPIP-45AB5C

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
272 Szczycę się swoimi zaletami. 282 Nie lubię być nachalny/a.
292 Nie obawiam się krytykować innych. 322 Nie radzę sobie z konfrontacjami.
302 Nie podporządkowuję się ograniczeniom. 332 Czekam na swoją kolej.
312 Wiem, jak obchodzić różne reguły i przepisy. - -
342 Nie przeszkadza mi bycie w centrum uwagi. - -
352 Nie mam oporów, żeby powiedzieć to, co chcę. - -
362 Podejmuję zdecydowane działania. - -
367 Stawiam wymagania przed innymi. - -