INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA DUCHOWOŚĆ/RELIGIJNOŚĆ

IPIP-VIA

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
2 Wierzę w siłę wyższą lub Boga. 69 Nie praktykuję żadnej religii.
38 Jestem osobą o bogatej duchowości. 132 Nie wierzę w żadną siłę wyższą ani Boga.
74 Nawet w trudnym okresie jestem wierny/a swojej wierze. - -
110 W ciągu ostatnich 24 godzin spędziłem/am co najmniej pół godziny na modlitwie lub medytacji. - -
146 Dzięki wierze jestem tym, kim jestem. - -
176 Wierzę, że życie każdego człowieka ma jakiś cel. - -
197 Wierzę, że życie każdego człowieka ma jakiś cel. - -