INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘĆ

IPIP-NEO-PI-R

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
20 Robię więcej, niż się ode mnie oczekuje. 170 Wkładam niezbyt wiele wysiłku i czasu w swoją pracę.
50 Ciężko pracuję. 200 Nie zależy mi specjalnie na osiąganiu sukcesów.
80 Dążę prosto do celu. 260 Robię tylko tyle, ile trzeba.
110 Sobie i innym stawiam wysokie wymagania. - -
140 Wymagam wysokiej jakości działań. - -
230 Zmieniam plany w czyny. - -
290 Wkładam w zadania całe serce. - -

IPIP-TCI

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
12 Dążę prosto do celu. 44 Nie zależy mi specjalnie na osiąganiu sukcesów.
28 To ja decyduję o tym, co się dzieje wokół. - -
60 Staram się przewodzić innym. - -
75 Chcę przewodzić innym. - -
90 Staram się przewyższyć innych. - -
105 Chcę być najlepszy/a. - -
120 Nigdy się nie poddaję. - -
135 Staram się przewyższać osiągnięcia innych. - -
149 Pracuję tak długo, aż wszystko będzie doskonałe. - -