INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA CIEPŁY-ZGODNY

IPIP-IPC

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
7 Jestem naprawdę zainteresowany/a innymi ludźmi. - -
15 Dodaję otuchy innym. - -
23 Dobrze dogaduję się z innymi. - -
31 Interesuję się tym, jak się czują inni. - -