INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA ALTRUIZM

IPIP-NEO-PI-R

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
14 Uwielbiam pomagać innym. 74 Nie mam czasu na sprawy innych.
44 Troszczę się o innych. 104 Sprawiam, że ludzie czują się niezręcznie.
134 Dla każdego mam dobre słowo. 164 Nie obchodzi mnie dobro innych ludzi.
254 Odgaduję, czego potrzebują inni. 194 Uczucia innych nie robią na mnie wrażenia.
284 Sprawiam, że ludzie czują się mile widziani. 224 Patrzę na innych obojętnie.