INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALA AKTYWNOŚĆ

IPIP-NEO-PI-R

Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
17 Potrafię zająć się kilkoma rzeczami na raz. 47 Reaguję powoli.
107 W wolnym czasie robię wiele rzeczy. 77 Pozwalam sprawom toczyć się ich własnym tempem.
167 Szybko reaguję. 137 Lubię robić wszystko na spokojnie.
197 Jestem zawsze w ruchu. 227 Lubię spokojny tryb życia.
287 Jestem zawsze czymś zajęty/a. 257 Nie lubię pośpiechu.