INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
SKALE SF-IPIP-NEO-PI-R
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
4 Wierzę, że inni mają dobre intencje. 9 Posługuję się innymi do własnych celów.
14 Troszczę się o innych. 19 Często obrażam innych.
44 Uwielbiam pomagać innym. 24 Uważam, że jestem lepszy/a niż inni.
59 Potrafię współczuć bezdomnym. 29 Nie przepadam za ludźmi o miękkim sercu.
64 Wierzę w to, co mówią inni. 34 Nie ufam innym.
69 Stosuję się do reguł i przepisów. 39 Wykorzystuję innych.
89 Współczuję tym, którzy są w gorszej sytuacji niż ja. 49 Uwielbiam porządne kłótnie.
- - 54 Mam o sobie wysokie mniemanie.
- - 74 Nie mam czasu na sprawy innych.
- - 79 Krzyczę na ludzi.
- - 84 Szczycę się swoimi zaletami.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
4 Wierzę, że inni mają dobre intencje. 34 Nie ufam innym.
64 Wierzę w to, co mówią inni. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
69 Stosuję się do reguł i przepisów. 9 Posługuję się innymi do własnych celów.
- - 39 Wykorzystuję innych.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
14 Troszczę się o innych. 74 Nie mam czasu na sprawy innych.
44 Uwielbiam pomagać innym. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
- - 19 Często obrażam innych.
- - 49 Uwielbiam porządne kłótnie.
- - 79 Krzyczę na ludzi.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
- - 24 Uważam, że jestem lepszy/a niż inni.
- - 54 Mam o sobie wysokie mniemanie.
- - 84 Szczycę się swoimi zaletami.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
59 Potrafię współczuć bezdomnym. 29 Nie przepadam za ludźmi o miękkim sercu.
89 Współczuję tym, którzy są w gorszej sytuacji niż ja. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
2 Świetnie się czuję wśród ludzi. 12 Trzymam się z boku.
7 Uwielbiam duże imprezy. 32 Wśród ludzi czuję się nieswojo.
17 Jestem zawsze w ruchu. 37 Nie lubię imprez masowych.
22 Poszukuję ryzyka. 52 Nigdy bym nie skoczył/a na bungee, ani nie latał/a na lotni.
27 Promieniuję radością. 72 Nie lubię zwracać na siebie uwagi.
42 Potrafię namówić innych do zrobienia różnych rzeczy. 77 Nie lubię pośpiechu.
47 Szybko reaguję. 82 Nie lubię głośnej muzyki.
57 Cieszę się jak dziecko. 87 Trudno mnie rozbawić.
62 Łatwo się zaprzyjaźniam. - -
67 Uwielbiam niezapowiedziane imprezy. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
2 Świetnie się czuję wśród ludzi. 32 Wśród ludzi czuję się nieswojo.
62 Łatwo się zaprzyjaźniam. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
7 Uwielbiam duże imprezy. 37 Nie lubię imprez masowych.
67 Uwielbiam niezapowiedziane imprezy. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
42 Potrafię namówić innych do zrobienia różnych rzeczy. 12 Trzymam się z boku.
- - 72 Nie lubię zwracać na siebie uwagi.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
17 Jestem zawsze w ruchu. 77 Nie lubię pośpiechu.
47 Szybko reaguję. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
22 Poszukuję ryzyka. 52 Nigdy bym nie skoczył/a na bungee, ani nie latał/a na lotni.
- - 82 Nie lubię głośnej muzyki.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
27 Promieniuję radością. 87 Trudno mnie rozbawić.
57 Cieszę się jak dziecko. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
1 Łatwo się stresuję. 56 Będąc pod presją, zachowuję spokój.
6 Łatwo się denerwuję. 61 Trudno mnie czymś zaniepokoić.
11 Często jestem przygnębiony/a. 66 Trudno mnie zdenerwować.
16 Łatwo mnie onieśmielić. 71 Rzadko czuję się przygnębiony/a.
21 Uwielbiam jeść. 76 Nie krępują mnie trudne sytuacje towarzyskie.
26 Łatwo panikuję. 81 Z łatwością opieram się pokusom.
31 Często martwię się czymś. 86 Łatwo pokonuję przeciwności losu.
36 Łatwo mnie wyprowadzić z równowagi. - -
41 Często jestem zrozpaczony/a. - -
46 Trudno mi zacząć rozmowę z innymi. - -
51 Często za dużo jem. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
1 Łatwo się stresuję. 61 Trudno mnie czymś zaniepokoić.
31 Często martwię się czymś. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
6 Łatwo się denerwuję. 66 Trudno mnie zdenerwować.
36 Łatwo mnie wyprowadzić z równowagi. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
11 Często jestem przygnębiony/a. 71 Rzadko czuję się przygnębiony/a.
41 Często jestem zrozpaczony/a. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
16 Łatwo mnie onieśmielić. 76 Nie krępują mnie trudne sytuacje towarzyskie.
46 Trudno mi zacząć rozmowę z innymi. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
21 Uwielbiam jeść. 81 Z łatwością opieram się pokusom.
51 Często za dużo jem. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
26 Łatwo panikuję. 56 Będąc pod presją, zachowuję spokój.
- - 86 Łatwo pokonuję przeciwności losu.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
13 Intensywnie doświadczam swoich emocji. 3 Nie mam zbyt bogatej wyobraźni.
18 Wolę różnorodność niż rutynę. 8 Nie lubię sztuki.
23 Lubię czytać wymagające teksty. 48 Nie lubię zmian.
28 Skłaniam się do głosowania na liberalnych polityków. 58 Wierzę w jedną, prawdziwą religię.
33 Mam bujną wyobraźnię. 63 Rzadko pogrążam się w marzeniach.
38 Uważam, że sztuka jest czymś ważnym. 68 Nie lubię poezji.
43 Wczuwam się w emocje innych. 73 Rzadko zauważam swoje reakcje emocjonalne.
53 Lubię rozwiązywać skomplikowane problemy. 83 Nie interesują mnie teoretyczne dyskusje.
78 Lubię próbować nowych rzeczy. 88 Skłaniam się do głosowania na konserwatywnych polityków.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
33 Mam bujną wyobraźnię. 3 Nie mam zbyt bogatej wyobraźni.
- - 63 Rzadko pogrążam się w marzeniach.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
38 Uważam, że sztuka jest czymś ważnym. 8 Nie lubię sztuki.
- - 68 Nie lubię poezji.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
13 Intensywnie doświadczam swoich emocji. 73 Rzadko zauważam swoje reakcje emocjonalne.
43 Wczuwam się w emocje innych. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
18 Wolę różnorodność niż rutynę. 48 Nie lubię zmian.
78 Lubię próbować nowych rzeczy. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
23 Lubię czytać wymagające teksty. 83 Nie interesują mnie teoretyczne dyskusje.
53 Lubię rozwiązywać skomplikowane problemy. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
28 Skłaniam się do głosowania na liberalnych polityków. 58 Wierzę w jedną, prawdziwą religię.
- - 88 Skłaniam się do głosowania na konserwatywnych polityków.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
5 Rozpoczęte zadania doprowadzam do końca. 10 Często mam bałagan w pokoju.
15 Wypełniam swoje zobowiązania w terminie. 30 Robię nieprzemyślane rzeczy.
20 Zmieniam plany w czyny. 35 Błędnie oceniam sytuacje.
25 Bez zwłoki zabieram się do pracy. 40 Często zapominam odkładać rzeczy na miejsce.
50 Dążę prosto do celu. 45 Zrzucam swoje obowiązki na innych.
65 Wiem, jak wykonać różne zadania. 55 Trudno mi wziąć się do roboty.
70 Uwielbiam porządek i systematyczność. 60 Działam bez zastanowienia.
75 Staram się postępować według zasad. 80 Nie zależy mi specjalnie na osiąganiu sukcesów.
- - 85 Mam trudności z rozpoczęciem pracy.
- - 90 Podejmuję pochopne decyzje.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
5 Rozpoczęte zadania doprowadzam do końca. 35 Błędnie oceniam sytuacje.
65 Wiem, jak wykonać różne zadania. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
70 Uwielbiam porządek i systematyczność. 10 Często mam bałagan w pokoju.
- - 40 Często zapominam odkładać rzeczy na miejsce.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
15 Wypełniam swoje zobowiązania w terminie. 45 Zrzucam swoje obowiązki na innych.
75 Staram się postępować według zasad. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
20 Zmieniam plany w czyny. 80 Nie zależy mi specjalnie na osiąganiu sukcesów.
50 Dążę prosto do celu. - -
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
25 Bez zwłoki zabieram się do pracy. 55 Trudno mi wziąć się do roboty.
- - 85 Mam trudności z rozpoczęciem pracy.
Pozycja w teście wprost Pozycja w teście nie-wprost
- - 30 Robię nieprzemyślane rzeczy.
- - 60 Działam bez zastanowienia.
- - 90 Podejmuję pochopne decyzje.