INTERNATIONAL PERSONALITY
ITEM POOL POLISH VERSION
IPIP-BFAS
International Personality Item Pool-Big Five Aspect Scales

Autorzy: Collin G. de Young, Lena C. Quilty Jordan B. Peterson (2007).

Źródła:

Polska adaptacja: Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński (2012).

Źródła:

  • Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014, wrzesień). Polska wersja kwestionariusza Big Five Aspects Scales (BFAS) do pomiaru dziesięciu podwymiarów Wielkiej Piątki. Referat na XXXV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoszcz.
  • Strus, W., Rowiński, T., Cieciuch, J. (2012). Polish version of Big five Aspects Scales from International Personality Item Pool. 16th European Conference on Personality, Triest.

Opis

Kwestionariusz składa się z 100 itemów, posiada 5 skal, 10 podskal.

Wersja angielska

 

Neurotyczność0,88Ekstrawersja0,83Otwartość/Intelekt0,80Ugodowość0,87Sumienność0,81
Zmienność0,84Entuzjazm0,76Intelekt0,75Współczucie0,86Pracowitość0,78
Wycofanie0,80Asertywność0,81Otwartość0,77Uprzejmość0,73Porządek0,72

 

Do pobrania:

Tagi:

osobowość