Kwestionariusz IPIP-BFM-20 Ewa Topolewska, Ewa Skimina, Włodzimierz Strus, Jan Cieciuch, Tomasz Rowiński www.ipip.edu.pl Przeczytaj uważnie poniższe zdania, opisujące różne zachowania, uczucia i myśli ludzi. Zastanów się nad każ­dym z nich – w jakim stopniu opisuje ono również Ciebie takiego/taką, jakim/jaką zwykle jesteś? Ludzie są bardzo różni, więc nie ma tu dobrych ani złych odpowiedzi. Za każdym razem po prostu szczerze odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu dane stwierdzenie opisuje Ciebie. Swoją odpowiedź zaznacz wstawiając X w odpowiednim okienku. Posługuj się następującą skalą: 1 – całkowicie nietrafnie mnie opisuje 2 – raczej nietrafnie mnie opisuje 3 – trochę trafnie, a trochę nietrafnie mnie opisuje 4 – raczej trafnie mnie opisuje 5 – całkowicie trafnie mnie opisuje 1.Jestem duszą towarzystwa. 2.Niezbyt obchodzą mnie inni ludzie. 3.Zostawiam moje rzeczy gdzie popadnie. 4.Zwykle jestem zrelaksowany/a. 5.Mam bogate słownictwo. 6.Trzymam się z boku. 7.Jestem wyrozumiały/a dla uczuć innych ludzi. 8.Bez zwłoki wypełniam codzienne obowiązki. 9.Często martwię się czymś. 10.Mam trudności ze zrozumieniem abstrakcyjnych pojęć. 11.Rozmawiam z wieloma różnymi ludźmi na przyjęciach. 12.Nie interesują mnie problemy innych ludzi. 13.Często zapominam odkładać rzeczy na miejsce. 14.Rzadko czuję się przygnębiony/a. 15.Mam głowę pełną pomysłów. 16.Wśród nieznajomych jestem małomówny/a. 17.Znajduję czas dla innych. 18.Postępuję zgodnie z harmonogramem. 19.Często miewam huśtawki nastrojów. 20.Nie mam zbyt bogatej wyobraźni.