*www.ipip.edu.pl Syntax do Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. *1) wyniki sumaryczne oraz średnie dla skal *2) współczynniki rzetelności RECODE BISBAS2 BISBAS3 BISBAS6 BISBAS7 BISBAS11 BISBAS13 BISBAS19 BISBAS29 BISBAS32 BISBAS34 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO BISBAS2r BISBAS3r BISBAS6r BISBAS7r BISBAS11r BISBAS13r BISBAS19r BISBAS29r BISBAS32r BISBAS34r. EXECUTE . COMPUTE BIS_L= MEAN(BISBAS1, BISBAS7r, BISBAS9, BISBAS10, BISBAS13r, BISBAS17, BISBAS20, BISBAS27, BISBAS30, BISBAS33). VARIABLE LABELS BIS_L 'Lęk'. COMPUTE BAS_PD=MEAN(BISBAS4, BISBAS6r, BISBAS14, BISBAS18, BISBAS21, BISBAS23, BISBAS26, BISBAS29r, BISBAS34r, BISBAS36). VARIABLE LABELS BAS_PD 'Poszukiwanie doznań'. COMPUTE BAS_N=MEAN(BISBAS3r, BISBAS5, BISBAS8, BISBAS11r, BISBAS15, BISBAS19r, BISBAS22, BISBAS25, BISBAS31, BISBAS35). VARIABLE LABELS BAS_N 'Napęd'. COMPUTE BAS_WnN=MEAN(BISBAS2r, BISBAS12, BISBAS16, BISBAS24, BISBAS28, BISBAS32r). VARIABLE LABELS BAS_WnN 'Wrażliwość na nagrodę'. EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES = BISBAS1 BISBAS7r BISBAS9 BISBAS10 BISBAS13r BISBAS17 BISBAS20 BISBAS27 BISBAS30 BISBAS33 /SCALE('Lęk') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES = BISBAS4 BISBAS6r BISBAS14 BISBAS18 BISBAS21 BISBAS23 BISBAS26 BISBAS29r BISBAS34r BISBAS36 /SCALE('Poszukiwanie doznań') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES = BISBAS3r BISBAS5 BISBAS8 BISBAS11r BISBAS15 BISBAS19r BISBAS22 BISBAS25 BISBAS31 BISBAS35 /SCALE('Napęd') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES = BISBAS2r BISBAS12 BISBAS16 BISBAS24 BISBAS28 BISBAS32r /SCALE('Wrażliwość na nagrodę') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE .