*www.ipip.edu.pl Kwestionariusz IPIP-BFM-50 Goldberga (2006) Żródło: 1) Goldberg, L. R. (1992). The development of markers for the Big-Five factor structure. Psychological Assessment, 4, 26-42. *2) Goldberg, L. R., Johnson, J. A., Eber, H. W., Hogan, R., Ashton, M. C., Cloninger, C. R., Gough, H. G. (2006). *The International Personality Item Pool and the future of public-domain personality measures. Journal of Research in Personality, 40(1), 84-96. *Polska adaptacja: Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Polska adaptacja kwestionariusza IPIP-BFM-50 do pomiaru pięciu cech osobowości w ujęciu leksykalnym. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 327-346. *1) wyniki sumaryczne oraz średnie dla skal *2) współczynniki rzetelności RECODE IPIP6 IPIP16 IPIP26 IPIP36 IPIP46 IPIP2 IPIP12 IPIP22 IPIP32 IPIP8 IPIP18 IPIP28 IPIP38 IPIP4 IPIP14 IPIP24 IPIP29 IPIP34 IPIP39 IPIP44 IPIP49 IPIP10 IPIP20 IPIP30 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO rIPIP6 rIPIP16 rIPIP26 rIPIP36 rIPIP46 rIPIP2 rIPIP12 rIPIP22 rIPIP32 rIPIP8 rIPIP18 rIPIP28 rIPIP38 rIPIP4 rIPIP14 rIPIP24 rIPIP29 rIPIP34 rIPIP39 rIPIP44 rIPIP49 rIPIP10 rIPIP20 rIPIP30 . EXECUTE . COMPUTE E_BFM50=MEAN(IPIP1,rIPIP6,IPIP11,rIPIP16,IPIP21,rIPIP26,IPIP31,rIPIP36,IPIP41,rIPIP46). VARIABLE LABELS E_BFM50 'BFM50 Ekstrawersja'. COMPUTE U_BFM50=MEAN(rIPIP2,IPIP7,rIPIP12,IPIP17,rIPIP22,IPIP27,rIPIP32,IPIP37,IPIP42,IPIP47). VARIABLE LABELS U_BFM50 'BFM50 Ugodowość'. COMPUTE S_BFM50=MEAN(IPIP3,rIPIP8,IPIP13,rIPIP18,IPIP23,rIPIP28,IPIP33,rIPIP38,IPIP43,IPIP48). VARIABLE LABELS S_BFM50 'BFM50 Sumienność'. COMPUTE SE_BFM50=MEAN(rIPIP4,IPIP9,rIPIP14,IPIP19,rIPIP24,rIPIP29,rIPIP34,rIPIP39,rIPIP44,rIPIP49). VARIABLE LABELS SE_BFM50 'BFM50 Stabilność emocjonalna'. COMPUTE I_BFM50=MEAN(IPIP5,rIPIP10,IPIP15,rIPIP20,IPIP25,rIPIP30,IPIP35,IPIP40,IPIP45,IPIP50). VARIABLE LABELS I_BFM50 'BFM50 Intelekt'. EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES= IPIP1 rIPIP6 IPIP11 rIPIP16 IPIP21 rIPIP26 IPIP31 rIPIP36 IPIP41 rIPIP46 /SCALE('BFM50 Ekstrawersja') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=rIPIP2 IPIP7 rIPIP12 IPIP17 rIPIP22 IPIP27 rIPIP32 IPIP37 IPIP42 IPIP47 /SCALE(BFM50 'Ugodowość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES= IPIP3 rIPIP8 IPIP13 rIPIP18 IPIP23 rIPIP28 IPIP33 rIPIP38 IPIP43 IPIP48 /SCALE('BFM50 Sumienność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES =rIPIP4 IPIP9 rIPIP14 IPIP19 rIPIP24 rIPIP29 rIPIP34 rIPIP39 rIPIP44 rIPIP49 /SCALE('BFM50 Stabilność emocjonalna') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES =IPIP5 rIPIP10 IPIP15 rIPIP20 IPIP25 rIPIP30 IPIP35 IPIP40 IPIP45 IPIP50 /SCALE('BFM50 Intelekt') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE .