*www.ipip.edu.pl Syntax do Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014) Żródło: Topolewska, E., Skimina, E., Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. (2014). Krótki kwestionariusz do pomiaru Wielkiej Piątki IPIP-BFM-20. Roczniki Psychologiczne, 17(2), 367-384. *1) wyniki sumaryczne oraz średnie dla skal *2) współczynniki rzetelności RECODE IPIP6 IPIP16 IPIP2 IPIP12 IPIP3 IPIP13 IPIP9 IPIP19 IPIP10 IPIP20 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO rIPIP6 rIPIP16 rIPIP2 rIPIP12 rIPIP3 rIPIP13 rIPIP9 rIPIP19 rIPIP10 rIPIP20 . EXECUTE . COMPUTE E_BFM20= MEAN(IPIP1, rIPIP6, IPIP11, rIPIP16). VARIABLE LABELS E_BFM20 'Ekstrawersja'. COMPUTE U_BFM20=MEAN(rIPIP2, IPIP7, rIPIP12, IPIP17). VARIABLE LABELS U_BFM20 'Ugodowość'. COMPUTE S_BFM20=MEAN(rIPIP3, IPIP8, rIPIP13, IPIP18). VARIABLE LABELS S_BFM20 'Sumienność'. COMPUTE SE_BFM20=MEAN(IPIP4, rIPIP9, IPIP14, rIPIP19). VARIABLE LABELS SE_BFM20 'Stabilność emocjonalna'. COMPUTE I_BFM20=MEAN(IPIP5, rIPIP10, IPIP15, rIPIP20). VARIABLE LABELS I_BFM20 'Intelekt'. EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES= IPIP1 rIPIP6 IPIP11 rIPIP16 /SCALE('BFM20 Ekstrawersja') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES= rIPIP2 IPIP7 rIPIP12 IPIP17 /SCALE('BFM20 Ugodowość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES= rIPIP3 IPIP8 rIPIP13 IPIP18 /SCALE('BFM20 Sumienność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES =IPIP4 rIPIP9 IPIP14 rIPIP19 /SCALE('BFM20 Stabilność emocjonalna') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES = IPIP5 rIPIP10 IPIP15 rIPIP20 /SCALE('BFM20 Intelekt') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE .