*www.ipip.edu.pl Syntax do Strus, W., Cieciuch, J., Rowiński, T. *1) wyniki sumaryczne oraz średnie dla skal *2) współczynniki rzetelności RECODE 16PF9 16PF10 16PF11 16PF12 16PF15 16PF18 16PF19 16PF20 16PF21 16PF24 16PF25 16PF26 16PF30 16PF32 16PF35 16PF43 16PF45 16PF46 16PF47 16PF49 16PF50 16PF51 16PF54 16PF57 16PF59 16PF61 16PF65 16PF66 16PF68 16PF70 16PF71 16PF73 16PF77 16PF79 16PF81 16PF82 16PF85 16PF87 16PF91 16PF94 16PF95 16PF96 16PF100 16PF101 16PF102 16PF103 16PF104 16PF106 16PF107 16PF108 16PF109 16PF111 16PF116 16PF118 16PF120 16PF128 16PF131 16PF135 16PF136 16PF140 16PF141 16PF146 16PF147 16PF149 16PF150 16PF151 (1=5) (2=4) (3=3) (4=2) (5=1) INTO 16PF9r 16PF10r 16PF11r 16PF12r 16PF15r 16PF18r 16PF19r 16PF20r 16PF21r 16PF24r 16PF25r 16PF26r 16PF30r 16PF32r 16PF35r 16PF43r 16PF45r 16PF46r 16PF47r 16PF49r 16PF50r 16PF51r 16PF54r 16PF57r 16PF59r 16PF61r 16PF65r 16PF66r 16PF68r 16PF70r 16PF71r 16PF73r 16PF77r 16PF79r 16PF81r 16PF82r 16PF85r 16PF87r 16PF91r 16PF94r 16PF95r 16PF96r 16PF100r 16PF101r 16PF102r 16PF103r 16PF104r 16PF106r 16PF107r 16PF108r 16PF109r 16PF111r 16PF116r 16PF118r 16PF120r 16PF128r 16PF131r 16PF135r 16PF136r 16PF140r 16PF141r 16PF146r 16PF147r 16PF149r 16PF150r 16PF151r. EXECUTE . COMPUTE A_16PF= MEAN(16PF1, 16PF17, 16PF33, 16PF49r, 16PF65r, 16PF81r, 16PF97, 16PF113, 16PF129, 16PF145). VARIABLE LABELS A_16PF 'Serdeczność'. COMPUTE B_16PF=MEAN(16PF2, 16PF18r, 16PF34, 16PF50r, 16PF66r, 16PF82r, 16PF98, 16PF114, 16PF130, 16PF146r, 16PF161, 16PF162, 16PF163). VARIABLE LABELS B_16PF 'Intelekt'. COMPUTE C_16PF=MEAN(16PF3, 16PF19r, 16PF35r, 16PF51r, 16PF67, 16PF83, 16PF99, 16PF115, 16PF131r, 16PF147r). VARIABLE LABELS C_16PF 'Stabilność emocjonalna'. COMPUTE E_16PF=MEAN(16PF4, 16PF20r, 16PF36, 16PF52, 16PF68r, 16PF84, 16PF100r, 16PF116r, 16PF132, 16PF148). VARIABLE LABELS E_16PF 'Asertywność'. COMPUTE F_16PF=MEAN(16PF5, 16PF21r, 16PF37, 16PF53, 16PF69, 16PF85r, 16PF101r, 16PF117, 16PF133, 16PF149r). VARIABLE LABELS F_16PF 'Towarzyskość'. COMPUTE G_16PF=MEAN(16PF6, 16PF22, 16PF38, 16PF54r, 16PF70r, 16PF86, 16PF102r, 16PF118r, 16PF134, 16PF150r). VARIABLE LABELS G_16PF 'Obowiązkowość'. COMPUTE H_16PF=MEAN(16PF7, 16PF23, 16PF39, 16PF55, 16PF71r, 16PF87r, 16PF103r, 16PF119, 16PF135r, 16PF151r). VARIABLE LABELS H_16PF 'Przyjacielskość'. COMPUTE I_16PF=MEAN(16PF8, 16PF24r, 16PF40, 16PF56, 16PF72, 16PF88, 16PF104r, 16PF120r, 16PF136r, 16PF152). VARIABLE LABELS I_16PF 'Wrażliwość'. COMPUTE L_16PF=MEAN(16PF9r, 16PF25r, 16PF41, 16PF57r, 16PF73r, 16PF89, 16PF105, 16PF121, 16PF137, 16PF153). VARIABLE LABELS L_16PF 'Nieufność'. COMPUTE M_16PF=MEAN(16PF10r, 16PF26r, 16PF42, 16PF58, 16PF74, 16PF90, 16PF106r, 16PF122, 16PF138, 16PF154). VARIABLE LABELS M_16PF 'Wyobraźnia'. COMPUTE N_16PF=MEAN(16PF11r, 16PF27, 16PF43r, 16PF59r, 16PF75, 16PF91r, 16PF107r, 16PF123, 16PF139, 16PF155). VARIABLE LABELS N_16PF 'Skrytość'. COMPUTE O_16PF=MEAN(16PF12r, 16PF28, 16PF44, 16PF60, 16PF76, 16PF92, 16PF108r, 16PF124, 16PF140r, 16PF156). VARIABLE LABELS O_16PF 'Lęk'. COMPUTE Qa_16PF=MEAN(16PF13, 16PF29, 16PF45r, 16PF61r, 16PF77r, 16PF93, 16PF109r, 16PF125, 16PF141r, 16PF157). VARIABLE LABELS Qa_16PF 'Otwartość poznawcza'. COMPUTE Qb_16PF=MEAN(16PF14, 16PF30r, 16PF46r, 16PF62, 16PF78, 16PF94r, 16PF110, 16PF126, 16PF142, 16PF158). VARIABLE LABELS Qb_16PF 'Introwersja'. COMPUTE Qc_16PF=MEAN(16PF15r, 16PF31, 16PF47r, 16PF63, 16PF79r, 16PF95r, 16PF111r, 16PF127, 16PF143, 16PF159). VARIABLE LABELS Qc_16PF 'Porządek'. COMPUTE Qd_16PF=MEAN(16PF16, 16PF32r, 16PF48, 16PF64, 16PF80, 16PF96r, 16PF112, 16PF128r, 16PF144, 16PF160). VARIABLE LABELS Qd_16PF 'Emocjonalność'. EXECUTE . *RZETELNOŚĆ RELIABILITY /VARIABLES=16PF1 16PF17 16PF33 16PF49r 16PF65r 16PF81r 16PF97 16PF113 16PF129 16PF145 /SCALE('16PF Serdeczność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF2 16PF18r 16PF34 16PF50r 16PF66r 16PF82r 16PF98 16PF114 16PF130 16PF146r 16PF161 16PF162 16PF163 /SCALE('16PF Intelekt') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF3 16PF19r 16PF35r 16PF51r 16PF67 16PF83 16PF99 16PF115 16PF131r 16PF147r /SCALE('16PF Stabilność emocjonalna') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF4 16PF20r 16PF36 16PF52 16PF68r 16PF84 16PF100r 16PF116r 16PF132 16PF148 /SCALE('16PF Asertywność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF5 16PF21r 16PF37 16PF53 16PF69 16PF85r 16PF101r 16PF117 16PF133 16PF149r /SCALE('16PF Towarzyskość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF6 16PF22 16PF38 16PF54r 16PF70r 16PF86 16PF102r 16PF118r 16PF134 16PF15016PF6 16PF22 16PF38 16PF54r 16PF70r 16PF86 16PF102r 16PF118r 16PF134 16PF150r /SCALE('16PF Obowiązkowość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF7 16PF23 16PF39 16PF55 16PF71r 16PF87r 16PF103r 16PF119 16PF135r 16PF151r /SCALE('16PF Przyjacielskość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF8 16PF24r 16PF40 16PF56 16PF72 16PF88 16PF104r 16PF120r 16PF136r 16PF152 /SCALE('16PF Wrażliwość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF9r 16PF25r 16PF41 16PF57r 16PF73r 16PF89 16PF105 16PF121 16PF137 16PF153 /SCALE('16PF Nieufność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF10r 16PF26r 16PF42 16PF58 16PF74 16PF90 16PF106r 16PF122 16PF138 16PF154 /SCALE('16PF Wyobraźnia') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF11r 16PF27 16PF43r 16PF59r 16PF75 16PF91r 16PF107r 16PF123 16PF139 16PF155 /SCALE('16PF Skrytość') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF12r 16PF28 16PF44 16PF60 16PF76 16PF92 16PF108r 16PF124 16PF140r 16PF156 /SCALE('16PF Lęk') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF13 16PF29 16PF45r 16PF61r 16PF77r 16PF93 16PF109r 16PF125 16PF141r 16PF157 /SCALE('16PF Otwartość poznawcza') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF14 16PF30r 16PF46r 16PF62 16PF78 16PF94r 16PF110 16PF126 16PF142 16PF158 /SCALE('16PF Introwersja') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF15r 16PF31 16PF47r 16PF63 16PF79r 16PF95r 16PF111r 16PF127 16PF143 16PF159 /SCALE('16PF Porządek') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE . RELIABILITY /VARIABLES=16PF16 16PF32r 16PF48 16PF64 16PF80 16PF96r 16PF112 16PF128r 16PF144 16PF160 /SCALE('16PF Emocjonalność') ALL /MODEL=ALPHA /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE CORR ANOVA /SUMMARY=TOTAL CORR /ICC=MODEL(MIXED) TYPE(CONSISTENCY) CIN=95 TESTVAL=0 . EXECUTE .